زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت

ارتباط یکی از مهمترین ابزار برای انسانهاست. این ارتباط باید به چه شکل باشد؟

هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. در این ویدیو در مورد زبان زندگی با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. ‌‌این قسمت با موضوع”مقدمه ارتباط بدون خشونت و معرفی کارگاه آموزشی زبان زندگی برای ناشنوایان” می‌باشد. سفر درونی خود را در جهت تغییر با شناخت خود که همان مبدأ سفر است آغاز می کنیم و به اهداف خود می اندیشیم که غایت است و مقصد سفر . به چگونگی سفر می اندیشیم و تهیه ابزارش . راه را آموزش می دانیم و شرطش را صبر .آرزوی مان داشتن قلبی است صاف چون دُر و زندگی کردن مبتنی بر آرزوهای مان . یعنی تطابق کردار ، گفتار و پندارمان.

تمام حقوق برای سلامت ناشنوا محفوظ است

طراحی شده توسط وب‌سیتو

ورود

عضویت

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.