سلامت ناشنوا

ما اینجا هستیم تا دسترسی افراد ناشنوا به اطلاعات سلامت و خدمات سلامت بیشتر شود.

ارتقای سلامت و رفاه ناشنوایان هدف ماست.

کتاب زبان زندگی اشاره ویژه ناشنوایان ایران

کارگاه تربیت جنسی نوجوانان و بلوغ

 • مدرس: رادین اورومی
 • شنبه و دوشنبه ساعت 19 الی 20 (4 جلسه)
  شروع کلاس از شنبه 21 خرداد
 • مترجم کارگاه: مهسا تهذیبی

کارگاه افزایش انرژی درونی (توسعه فردی)

 • کارگاه افزایش انرژی درونی (ویژه ناشنوایان)
 • مدرس کارگاه: خانم سمیه بالایی
 • زمان: روزهای شنبه‌ و سه‌شنبه ساعت 20 تا 21:30
 • تعداد جلسات: 12 جلسه
 • شروع دوره: 17 اردیبهشت 1401
 • مهلت ثبت نام: 15 اردیبهشت

کارگاه فارسی و جمله سازی

 • کارگاه فارسی و جمله سازی (ویژه ناشنوایان)
 • مدرس کارگاه: پریا مسکن
 • زمان: دوشنبه‌ها ساعت 17 تا 18:30
 • تعداد جلسات: 12 جلسه
 • شروع دوره: 19اردیبهشت 1401 
 • برگزاری در اسکای روم
 • جهت ثبت نام در این دوره به واتساپ پیام دهید.