کارگاه زبان زندگی:

شبکه ملی ناشنوایان و سلامت ناشنوا با همکاری گروه زبان زندگی برگزار می‌کند.

کارگاه ارتباط بدون خشونت ویژه ناشنوایان

این کارگاه در چهار جلسه برگزار می‌شود

زمان: شنبه ها از ساعت 19 تا 20:30

جلسه اول: معرفی الگوی ارتباط بدون خشونت
جلسه دوم: تفاوت مشاهده و‌قضاوت , تفاوت احساس و فکر
جلسه سوم:تفاوت نیاز و راهبرد ، ساختن تقاضا
جلسه چهارم: شنیدن همدلانه

کارگاه زبان زندگی (ارتباط بدون خشونت)

کارگاه ارتباط بدون خشونت

زمان: شنبه ها از ساعت 19 تا 20:30

این کارگاه در چهار جلسه برگزار می‌شود

جلسه اول: معرفی الگوی ارتباط بدون خشونت
جلسه دوم: تفاوت مشاهده و‌قضاوت , تفاوت احساس و فکر
جلسه سوم:تفاوت نیاز و راهبرد ، ساختن تقاضا
جلسه چهارم: شنیدن همدلانه

قیمت:

تومان50000

مدت زمان استفاده از این دوره به پایان رسیده است

ورود

عضویت

اطلاعات شخصی شما برای پردازش سفارش شما استفاده می‌شود، و پشتیبانی از تجربه شما در این وبسایت، و برای اهداف دیگری که در سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده است.