اخبار

برگزاری کارگاه فرزندپروری پیشرفته ویژه‌ی ناشنوایان

کارگاه فرزندپروری پیشرفته توسط خانم نسیم صانعی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از طرف موسسه گردو به میزبانی شبکه ملی ناشنوایان ایران و مسئولیت مهسا تهذیبی برای ناشنوایان برگزار شد.

در این کارگاه تکنیک‌های فرزندپروری، روش‌های شکل‌گیری رفتارهای جدید، تغییررفتار نامناسب در کودکان و نوجوانان، شناخت نشانه‌های بیش‌فعالی و عدم تمرکز، پرخاشگری، اضطراب و افسردگی و همدلی با کودک به والدین ناشنوا آموزش داده شد.

این کارگاه در سه دوره‌ی پیاپی به مدت یک ماه برای شرکت‌کنندگان ناشنوا برگزار شد و با استقبال خوبی مواجهه شد. حدود 50 والد در این کارگاه شرکت کرده بودند. ایجاد دسترسی برای محتواهای والدگری و فرزندپروری، دغدغه‌ی اصلی برای ناشنوایان می‌باشد. خرسندیم که این فرصت فراهم شد تا بتوانیم از تخصص و دانش به روز روانشناسی کودک به زبان اشاره ایرانی استفاده نماییم.

مفتخریم که خانم کتایون گیتی در کنار مدرس، به تدریس مفاهیم و تکنیک‌ها در این کارگاه‌ها پرداختند.