سلامت جنسی

خودکشی مردان به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد خودکشی با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌این قسمت با موضوع”خودکشی در مردان” می‌باشد.

نعوظ به زبان اشاره ایرانی

به مناسبت ماه نوامبر، ماه آگاهی بخشی برای سلامت مردان، سلامت ناشنوا در خصوص مشکلات عمده مردان سه ویدیو تولید کرده است. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. در این ویدیو در مورد نعوظ با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. ‌‌این قسمت با موضوع”نعوظ و اختلالات شایع آن در مردان” می‌باشد.

پروستات به زبان اشاره ایرانی

به مناسبت ماه نوامبر، ماه آگاهی بخشی برای سلامت مردان، سلامت ناشنوا در خصوص مشکلات عمده مردان سه ویدیو تولید کرده است. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. در این ویدیو در مورد پروستات با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. ‌‌این قسمت با موضوع”پروستات و اختلالات شایع آن در مردان” می‌باشد.

ماه اطلاع‌رسانی سلامت مردان ویژه ناشنوایان

موامبر، ماه آگاهی‌بخشی سلامت مردان به ویژه مردان ناشنوا به زبان اشاره ایرانی ارائه میگردد. در این قسمت ما به طور مقدمه از اهمیت این ماه می گوییم. به نقل از والیان دارو، بیماریهای شایع در بین مردان متنوع هستند و لازم است که مردان به سلامت خود توجه کنند. شاید لازم باشد، فرهنگ عمومی جامعه در این خصوص با کمک زن‌ها در خصوص توجه به سلامت مردان تغییر کند.