درباره ما

سلامت ناشنوا با هدف ایجاد دسترسی ناشنوایان و کم شنوایان به منابعی از اطلاعات مربوط به سلامت و پزشکی ایجاد شد. با شیوع کرونا، تصمیم گرفتیم که دیگر بس است و تلاش کردیم خلا ها را تا جایی که میتوانیم پر کنیم. 
در ابتدا کار را یک نفره شروع کردیم و با استقبال بی نظیر ناشنوایان در سراسر ایران و ناشنوایان ایرانی مقیم خارج از کشور، در حال توسعه هستیم. 
در حال حاضر دورنمای سلامت ناشنوا، همراهی با ناشنوا برای داشتن وضعیت سلامت جسمی، جنسی و روانی بهتر میباشد. این همراهی میتونه از طریق تهیه محتوای سلامت، ترجمه لایوهای سلامت، برگزاری دوره های ویژه برای ناشنوایان در حوزه سلامت، ارتباط موثر پزشک و بیمار ناشنوا و روانشناس و مراجع ناشنوا باشه. 
موسس سلامت ناشنوا، مهسا تهذیبیه که فرزند یک خانواده ناشنوا است و از کودکی شاهد چالش های ناشنوایان در حوزه سلامت بوده. وی فارغ التحصیل رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ارشد اپیدمیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. پایان نامه وی در رابطه با ارزیابی سطح سواد سلامت ناشنوایان و عوامل مرتبط با آن و تبیین موانع، تسهیلات و راهکارهای ارتقای سطح سواد سلامت بود. وی همچنین محقق حوزه سلامت در جامعه ناشنوا میباشد.