رادین
4.5/5

رادین اورومی

مدرس مهارتهای زندگی

درباره من

رادین اورومی/کم شنوا
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه خوارزمی
کارشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی
متولد۱۳۶۳
متاهل 
مدرس مهارتهای زندگی
مدرس دوره های تربیت جنسی و مسایل زناشویی

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
  • مدرس مهارتهای زندگی
  • مدرس دوره های تربیت جنسی
  • مدرس دوره های مسایل زناشویی
برای گرفتن وقت از مشاور،
با مهسا تهذیبی هماهنگ کنید.
تماس: 09392216018