روانشناسی

سلامت ناشنوا با همکاری متخصصان حوزه روان، جلسات روانشناسی و مشاوره را برگزار می‌کند.

عدم دسترسی به متخصصان سلامت روان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ناشنوا می‌باشد.

ناشنوایان نیز مانند افراد شنوا، ممکن است چالش‌های روان مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کنند. همچنین مشکلات زیادی برای دسترسی به خدمات روانشناسی قابل دسترسی دارند.

در سلامت ناشنوا تلاش می‌کنیم تا از متخصصان حرفه‌ای به همراه مترجم مسلط به موضوع سلامت استفاده کنیم تا برای ناشنوایان جلسات با کیفیتی برگزار شود.

روانشناسان مورد اعتماد مجموعه سلامت ناشنوا​

مدرس مهارتهای زندگی

دکترای روانشناسی