خدمات سلامت ناشنوا

کارگاه

سلامت ناشنوا با همکاری متخصصان حوزه سلامت، با توجه به درخواست و نیازهای ناشنوایان، کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کند.

این کارگاه‌ها با حضور مترجم و به صورت آنلاین برگزار می‌شود تا ناشنوایان سراسر ایران شانس شرکت در کلاس‌ها را داشته باشند.

روانشناس

سلامت ناشنوا با همکاری متخصصان حوزه روان، جلسات روانشناسی و مشاوره را برگزار می‌کند. عدم دسترسی به متخصصان سلامت روان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ناشنوا می‌باشد. ناشنوایان نیز مانند افراد شنوا، ممکن است چالش‌های روان مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کنند. همچنین مشکلات زیادی برای دسترسی به خدمات روانشناسی قابل دسترسی دارند.در سلامت ناشنوا تلاش می‌کنیم تا از متخصصان حرفه‌ای به همراه مترجم مسلط به موضوع سلامت استفاده کنیم تا برای ناشنوایان جلسات با کیفیتی برگزار شود.

پزشک

سلامت ناشنوا با همکاری پزشکان، جلسات مشاوره و معاینه را به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

عدم دسترسی به متخصصان سلامت و پزشکان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ناشنوا می‌باشد.

در سلامت ناشنوا تلاش می‌کنیم تا از پزشکان ماهر به همراه مترجم مسلط به موضوع سلامت استفاده کنیم تا برای ناشنوایان جلسات با کیفیتی برگزار شود.

ترجمه

سلامت ناشنوا با همکاری متخصصان حوزه روان، جلسات روانشناسی و مشاوره را برگزار می‌کند. عدم دسترسی به متخصصان سلامت روان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ناشنوا می‌باشد. ناشنوایان نیز مانند افراد شنوا، ممکن است چالش‌های روان مانند افسردگی و اضطراب را تجربه کنند. همچنین مشکلات زیادی برای دسترسی به خدمات روانشناسی قابل دسترسی دارند.در سلامت ناشنوا تلاش می‌کنیم تا از متخصصان حرفه‌ای به همراه مترجم مسلط به موضوع سلامت استفاده کنیم تا برای ناشنوایان جلسات با کیفیتی برگزار شود.